Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2015

B.0050.288.2015 (2015-12-14)

w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego za pojemniki na odzież używaną usytuowane na gruntach stanowiących własność Gminy Bieruń w 2016 r.

B.0050.287.2015 (2015-12-14)

w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.223.2015 z dnia 22.10.2015 r., powołującego komisję przetargową na zbycie nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej, stanowiących własność Gminy Bieruń

B.0050.286.2015 (2015-12-14)

w sprawie wydzierżawienia gruntu będącego własnością gminy Bieruń

B.0050.285.2015 (2015-12-11)

w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa powodziowego w Bieruniu

B.0050.284.2015 (2015-12-10)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie dostawy i przesyłu ciepła do budynków przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej w Bieruniu”.

B.0050.283.2015 (2015-12-09)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

B.0050.282.2015 (2015-12-11)

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

B.0050.281.2015 (2015-12-14)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok

B.0050.280.2015 (2015-12-14)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.279.2015 (2015-12-04)

w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.250.2015 z dnia 23.11.2015 r., powołującego komisję przetargową na zbycie nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej stanowiącej własność Gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 72801

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl