Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2015

B.0050.298.2015 (2015-12-28)

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół

B.0050.297.2015 (2015-12-23)

w sprawie użyczenia gruntu będącego własnością Gminy Bieruń

B.0050.296.2015 (2015-12-23)

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

B.0050.295.2015 (2015-12-23)

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

B.0050.294.2015 (2015-12-22)

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem i dzierżawę nieruchomości w tym lokali użytkowych będących własnością gminy Bieruń

B.0050.293.2015 (2015-12-28)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok

B.0050.292.2015 (2015-12-28)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.291.2015 (2015-12-22)

w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego w roku 2015 i 2016 za prowadzenie robót budowlanych i remontowych na gruntach, stanowiących własność Gminy Bieruń

B.0050.290.2015 (2015-12-21)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok

B.0050.289.2015 (2015-12-21)

w sprawie zmian budżetu
Drukuj Liczba odwiedzin: 72871

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl