Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/10/2015 (2015-02-03)

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/5/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

I/9/2015 (2015-02-03)

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez DANONE Sp. z o.o. w zakresie jej obszaru działania na terenie gminy Bieruń, na okres od dnia 01.03.2015 r. do dnia 28.02.2016

I/8/2015 (2015-02-03)

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na okres od 12.03.2015 r. do 11.03.2016 r.

I/7/2015 (2015-02-03)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy Bieruń

I/6/2015 (2015-02-03)

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

I/5/2015 (2015-02-03)

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015

I/4/2015 (2015-02-03)

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń

I/3/2015 (2015-02-03)

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

I/2/2015 (2015-02-03)

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 r.

I/1/2015 (2015-02-03)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015 –2023
Drukuj Liczba odwiedzin: 4836

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl