Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2025

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Bierunia" Panu dr Reinhardtowi Bentlerowi

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu dr hab. Krzysztofowi Fickowi

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bierunia na temat Budżetu Miasta Bierunia na 2016 rok.

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/11/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/7/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie powierzenia Bieruńskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

VI/....../2015 (2015-06-22)

w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa własności nieruchomości położonej w Bieruniu
Drukuj Liczba odwiedzin: 4143

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl