Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/3/2015 (2015-03-03)

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II/2/2015 (2015-03-03)

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II/1/2015 (2015-03-03)

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 7317

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl