Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/13/2015 (2015-03-03)

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

II/12/2015 (2015-03-03)

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/5/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

II/11/2015 (2015-03-03)

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bieruń

II/10/2015 (2015-03-03)

w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń, na okres od dnia 03.04.2015 r. do dnia 02.04.2016 r.

II/9/2015 (2015-03-03)

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., na okres od dnia 03.04.2015 r. do dnia 02.04.2016 r.

II/8/2015 (2015-03-03)

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu na rok szkolny 2015/2016

II/7/2015 (2015-03-03)

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015 r.

II/6/2015 (2015-03-03)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny – etap I

II/5/2015 (2015-03-03)

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II/4/2015 (2015-03-03)

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Drukuj Liczba odwiedzin: 7251

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl