Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2014

B.0050.270.2014 (2014-11-21)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu”.

B.0050.269.2014 (2014-11-21)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych i sieci nN w Gminie Bieruń w 2015 r.".

B.0050.268.2014 (2014-11-18)

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Bieruń, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

B.0050.267.2014 (2014-11-17)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Montaż oświetlenia świątecznego".

B.0050.266.2014 (2014-11-19)

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „EKOTERM" Sp. z o. o. w Bieruniu

B.0050.265.2014 (2014-11-25)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok

B.0050.264.2014 (2014-11-25)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.263.2014 (2014-11-20)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok

B.0050.262.2014 (2014-11-17)

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 r. miasta Bierunia

B.0050.261.2014 (2014-11-17)

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2015-2023
Drukuj Liczba odwiedzin: 80828

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl