Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2014

B.0050.280.2014 (2014-12-01)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.279.2014 (2014-11-27)

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2014 rok

B.0050.278.2014 (2014-11-26)

w sprawie określenia wzoru formularza - „Informacja o stanie majątkowym” będącego załącznikiem do wniosku o umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bieruń oraz jej jednostkom podległym

B.0050.277.2014 (2014-11-25)

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia nr B-0151/43/06 z dnia 23 marca 2006 r. z późn. zm.

B.0050.276.2014 (2014-11-26)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok

B.0050.275.2014 (2014-11-26)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.274.2014 (2014-11-21)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2015 - Rejon Bierunia Starego".

B.0050.273.2014 (2014-11-21)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie dostawy ciepła do budynków komunalnych przy ul.Chemików 125, 129 i 139 w Bieruniu”.

B.0050.272.2014 (2014-11-21)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remonty bieżące: a). nawierzchni asfaltowych; b). dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających”.

B.0050.271.2014 (2014-11-21)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie dostawy ciepła do budynków przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej w Bieruniu zasilanych z wymiennikowni przy ul. Homera 24-32 będącej własnością gminy Bieruń”.
Drukuj Liczba odwiedzin: 80682

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl