Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2014

B.0050.290.2014 (2014-12-05)

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność gminy Bieruń.

B.0050.289.2014 (2014-12-04)

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem i dzierżawę nieruchomości w tym lokali użytkowych będących własnością gminy Bieruń.

B.0050.288.2014 (2014-12-04)

w sprawie zmiany nazwy postępowania oraz uzupełnienia składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego do budynków komunalnych będących własnością gminy Bieruń.

B.0050.287.2014 (2014-12-05)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok

B.0050.286.2014 (2014-12-05)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.285.2014 (2014-12-01)

w sprawie: odwołania Pana Leszka Kryczek ze stanowiska Zastępcy Burmistrza

B.0050.284.2014 (2014-11-28)

w sprawie: ustalenia wysokości opłat cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Bieruniu przy ul. Soleckiej oraz cen za usługi świadczone w Domach Przedpogrzebowych w Bieruniu przy ul. Krakowskiej i ul. Soleckiej.

B.0050.283.2014 (2014-11-28)

w sprawie wydzierżawienia gruntu gminy Bieruń

B.0050.282.2014 (2014-11-27)

w sprawie wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntów gminy Bieruń w 2015 r.

B.0050.281.2014 (2014-12-01)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 80679

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl