Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2014

B.0050.010.2014 (2014-01-20)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.009.2014 (2014-01-10)

w sprawie: powołania komisji ds. oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Bieruń w 2014 r.

B.0050.008.2014 (2014-01-10)

w sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remonty bieżące nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Gminy Bieruń”

B.0050.007.2014 (2014-01-20)

w sprawie: planów finansowych na 2014 rok

B.0050.006.2014 (2014-01-08)

w sprawie: wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminy Bieruń w 2014 roku. w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury w gruntach gminnych

B.0050.005.2014 (2014-01-08)

w sprawie: wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów Gminy Bieruń w 2014 r., w celu prowadzenia robót związanych z budową lub wymianą istniejących sieci infrastruktury

B.0050.004.2014 (2014-01-03)

w sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości w gminie Bieruń – Rejon Bierunia Starego”.

B.0050.003.2014 (2014-01-03)

w sprawie: wysokości stawek opłat w roku 2014 za umieszczenie i pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach wewnętrznych i pozostałych gruntach Gminy Bieruń

B.0050.002.2014 (2014-01-03)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Bieruń

B.0050.001.2014 (2014-01-03)

w sprawie: organizacji handlu w związku z uroczystościami odpustowymi w Kościele p.w.Św. Walentego w Bieruniu w dniu 14 lutego 2014 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 80709

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl