Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2014

B.0050.310.2014 (2014-12-23)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok

B.0050.309.2014 (2014-12-18)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach".

B.0050.308.2014 (2014-12-18)

w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr B.0050.15.2014 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

B.0050.307.2014 (2014-12-18)

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr B.0050.7.2013 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bieruniu

B.0050.306.2014 (2014-12-18)

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Bierunia

B.0050.305.2014 (2014-12-18)

w sprawie wydzierżawienia gruntu będącego własnością gminy Bieruń

B.0050.304.2014 (2014-12-23)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok

B.0050.303.2014 (2014-12-23)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.302.2014 (2014-12-16)

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu

B.0050.301.2014 (2014-12-16)

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu
Drukuj Liczba odwiedzin: 80713

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl