Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2014

B.0050.320.2014 (2014-12-29)

w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu

B.0050.319.2014 (2014-12-29)

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół

B.0050.318.2014 (2014-12-29)

w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji przygotowań do uroczystości ustanowienia Sanktuarium p.w. Św. Walentego w Bieruniu

B.0050.317.2014 (2014-12-24)

w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych oraz opłat za umieszczenie i pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach wewnętrznych i pozostałych gruntach Gminy Bieruń w 2015 roku

B.0050.316.2014 (2014-12-24)

w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów Gminy Bieruń w 2015 r., w celu prowadzenia robót związanych z budową lub wymianą istniejących sieci infrastruktury

B.0050.315.2014 (2014-12-23)

w sprawie ustalenia w dniu 24 grudnia 2014 r. pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu w wymiarze 6 godz. 30 min, czyli od godz. 7:30 do godz. 14:00

B.0050.314.2014 (2014-12-23)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynków komunalnych będących własnością gminy Bieruń ...

B.0050.313.2014 (2014-12-23)

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor-Kasjer w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu

B.0050.312.2014 (2014-12-29)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok

B.0050.311.2014 (2014-12-29)

zmian budżetu
Drukuj Liczba odwiedzin: 80662

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl