Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2014

B.0050.330.2014 (2015-01-08)

w sprawie uchylenia upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Bierunia

B.0050.329.2014 (2015-01-08)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Bierunia na lata 2014-2023

B.0050.328.2014 (2015-01-08)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok

B.0050.327.2014 (2015-01-02)

w sprawie udostępnienia gruntów w obszarze pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania obiektów, z których będzie prowadzony handel obwoźny i gastronomia obwoźna na terenie Miasta Bierunia

B.0050.326.2014 (2014-12-31)

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Bieruń administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

B.0050.325.2014 (2014-12-29)

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr B.0050.93.2013 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 25.04.2013 r. w sprawie udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Burmistrza Miasta Bierunia

B.0050.324.2014 (2014-12-29)

w sprawie uchylenia upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Bierunia

B.0050.323.2014 (2015-01-08)

w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok

B.0050.322.2014 (2015-01-08)

w sprawie zmian budżetu

B.0050.321.2014 (2014-12-29)

w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na nieruchomościach i obiektach stanowiących mienie komunalne
Drukuj Liczba odwiedzin: 80461

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl