Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

IX/12/2014 (2014-10-02)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023

IX/11/2014 (2014-10-02)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

IX/10/2014 (2014-10-02)

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/7/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bieruń oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

IX/9/2014 (2014-10-02)

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bierunia

IX/8/2014 (2014-10-02)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny

IX/7/2014 (2014-10-02)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Żywicznej, Lipcowej i Bijasowickiej

IX/6/2014 (2014-10-02)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Krupniczej i Bijasowickiej

IX/5/2014 (2014-10-02)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Chemików w Bieruniu

IX/4/2014 (2014-10-02)

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

IX/3/2014 (2014-10-02)

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Bieruń a miastem Tychy na zorganizowanie przez miasto Tychy publicznego transportu zbiorowego w imieniu i na rzecz gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 6149

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl