Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

IX/...../2014 (2014-09-22)

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Bieruń a miastem Tychy na zorganizowanie przez miasto Tychy publicznego transportu zbiorowego w imieniu i na rzecz gminy Bieruń

IX/...../2014 (2014-09-22)

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

IX/...../2014 (2014-09-22)

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń na lata 2015-2018
Drukuj Liczba odwiedzin: 5037

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl