Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bierunia

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bieruń oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bieruń przez inne niż gmina Bieruń osoby prawne i fizyczne

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Wita)

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Majowa)

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Chełmeczki)

VI/ /2014 (2014-05-26)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Bojszowska)
Drukuj Liczba odwiedzin: 4165

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl