Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XIII/......../2014 (2014-11-13)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023

XIII/......./2014 (2014-11-13)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

XIII/......../2014 (2014-11-13)

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 r.

XIII/......../2014 (2014-11-13)

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2015 roku.

XIII/......../2014 (2014-11-13)

w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2015 r.

XIII/......./2014 (2014-11-13)

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

XIII/......./2014 (2014-11-13)

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2015r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3209

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl