Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XII/10/2014 (2014-11-04)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023

XII/9/2014 (2014-11-04)

w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

XII/8/2014 (2014-11-04)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej

XII/7/2014 (2014-11-04)

w sprawie dzierżawy gruntów gminnych

XII/6/2014 (2014-11-04)

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

XII/5/2014 (2014-11-04)

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

XII/4/2014 (2014-11-04)

w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bieruń

XII/3/2014 (2014-11-04)

w sprawie zamiany nieruchomości

XII/2/2014 (2014-11-04)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych, będących własnością gminy Bieruń

XII/1/2014 (2014-11-04)

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2015 rok.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5158

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl