Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VII/15/2013 (2013-07-03)

w sprawie: zmian w uchwale nr XV/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VII/14/2013 (2013-07-03)

w sprawie: zmian w uchwale nr XVI/8/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

VII/13/2013 (2013-07-03)

w sprawie: zmian w uchwale nr XVI/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

VII/12/2013 (2013-07-03)

w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VII/11/2013 (2013-07-03)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013-2028

VII/10/2013 (2013-07-03)

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

VII/9/2013 (2013-07-03)

w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Stowarzyszeniu Mieszkańców Bierunia

VII/8/2013 (2013-07-03)

w sprawie: nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Bierunia" Panu Janowi Brenkusowi

VII/7/2013 (2013-07-03)

w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego

VII/6/2013 (2013-07-03)

w sprawie wyrażenia zgody na działalność Miasta Bierunia w zakresie telekomunikacji
Drukuj Liczba odwiedzin: 8034

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl