Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2011

B.0050.347.2011 (2013-04-26)

W sprawie: procedury postępowania z otrzymaną pomocą rzeczową oraz jej dystrybucją w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej w gminie Bieruń.

B.0050.346.2011 (2013-04-26)

w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w latach 2012-2014.

B.0050.345.2011 (2013-04-26)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy na zieleń przydomową w roku 2012.

B.0050.344.2011 (2013-04-26)

W sprawie: powierzenia Pani Joannie Saternus funkcji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

B.0050.343.2011 (2013-04-26)

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych będących własnością gminy Bieruń od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

B.0050.342.2011 (2013-04-26)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, rekreacyjnej oraz z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe w latach 2012-2014.

B.0050.341.2011 (2013-04-26)

W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

B.0050.340.2011 (2013-04-26)

W sprawie: zmiany planów finansowych na 2011 rok

B.0050.339.2011 (2013-04-26)

W sprawie: zmian budżetu

B.0050.338.2011 (2013-04-26)

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem nieruchomości (lokali użytkowych) będących własnością Gminy Bieruń administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Drukuj Liczba odwiedzin: 68728

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl