Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2010

B-0151/308/2010 (2013-04-29)

W sprawie: ustalenia Zakładowego Planu Kont

B-0151/307/2010 (2013-04-29)

w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok

B-0151/306/2010 (2013-04-29)

W sprawie: zmian budżetu.

B-0151/305/2010 (2013-04-29)

W sprawie zmian budżetu na 2010 rok

B-0151/304/2010 (2013-04-29)

W sprawie odwołania Pana Jana Podleśnego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza.

B-0151/303/2010 (2013-04-29)

W sprawie ustalenia wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomościach będących własnością Gminy Bieruń administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2011 roku

B-0151/302/2010 (2013-04-29)

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem nieruchomości (lokali użytkowych) będących własnością Gminy Bieruń administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2011 roku.

B-0151/301/2010 (2013-04-29)

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) projektu uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2011 rok

B-0151/300/2010 (2013-04-29)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w latach 2011 – 2013.

B-0151/299/2010 (2013-04-29)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe w latach 2011 – 2013.
Drukuj Liczba odwiedzin: 62155

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl