Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2009

B-0151/209/09 (2013-04-30)

W sprawie: powołania Pionu Bezpieczeństwa Informacji.

B-0151/208/09 (2013-04-30)

W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół.

B-0151/207/09 (2013-04-30)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa gazu do budynków będących własnością gminy Bieruń.”

B-0151/206/09 (2013-04-30)

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Bożeny Jagoda

B-0151/205/09 (2013-04-30)

W sprawie: zatwierdzenia wyników egzaminu pisemnego Pana Jerzego Kokoszki

B-0151/204/09 (2013-04-30)

W sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

B-0151/203/09 (2013-04-30)

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/202/09 (2013-04-30)

W sprawie : ustalenia wysokości stawki I-szej opłaty wieczystego użytkowania gruntu.

B-0151/201/09 (2013-04-30)

W sprawie: przedłużenia terminu dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Bieruń.

B-0151/200/09 (2013-04-30)

W sprawie: wydzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 56265

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl