Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2009

B-0151/008/09 (2013-04-26)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup typowych materiałów biurowych.”

B-0151/007/09 (2013-04-26)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Bieruń.”

B-0151/006/09 (2013-04-26)

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

B-0151/005/09 (2013-04-26)

W sprawie: wzoru oferty na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego oraz wzoru rozliczenia dotacji

B-0151/004/09 (2013-04-26)

W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na: - Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania choroby alkoholowej, - Ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

B-0151/003/09 (2013-04-26)

W sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia ofert podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji na wsparcie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego.

B-0151/002/09 (2013-04-26)

W sprawie: układu wykonawczego i wytycznych w zakresie realizacji budżetu na 2009 rok

B-0151/001/09 (2013-04-26)

W sprawie: organizacji handlu w związku z uroczystościami odpustowymi w kościele p. w. Św. Walentego w Bieruniu Starym w dniu 14 lutego 2009 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 56273

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl