Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2009

B-0151/239/09 (2013-05-02)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja obiegu dokumentów UM Bieruń wraz z zakupem dodatkowych licencji.”

B-0151/238/09 (2013-05-02)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia – przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ulicy – wybór wykonawcy robót.”

B-0151/237/09 (2013-05-02)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy Bieruń na potrzeby oświetlenia części ulicy Ofiar Oświęcimskich.”

B-0151/236/09 (2013-05-02)

w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe w roku 2010.

B-0151/235/09 (2013-05-02)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w roku 2010.

B-0151/234/09 (2013-05-02)

W sprawie: ustalenia wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach, budynkach i obiektach stanowiących mienie komunalne na 2010 r.

B-0151/233/09 (2013-05-02)

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych będących własnością gminy Bieruń w 2010 roku

B-0151/232/09 (2013-05-02)

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/231/09 (2013-05-02)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia — przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego - wybór wykonawcy robót."

B-0151/230/2009 (2016-03-16)

w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego w Bieruniu
Drukuj Liczba odwiedzin: 56308

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl