Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2009

B/0151/097/2009 (2016-03-15)

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania dla projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu".

B-0151/248/09 (2015-08-11)

W sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

B-0151/247/09 (2013-05-02)

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/246/09 (2013-05-02)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym

B-0151/245/09 (2013-05-02)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu paliwa w samochodach służbowych, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

B-0151/244/09 (2013-05-02)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury gotówki, czeków, biletów parkingowych, druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu.

B-0151/243/09 (2013-05-02)

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i ustalenia stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stanu należności i zobowiązań, pożyczek i kredytów oraz innych aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury.

B-0151/242/09 (2013-05-02)

W sprawie: zmian budżetu na 2009 rok

B-0151/241/09 (2013-05-02)

W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół.

B-0151/240/09 (2013-05-02)

W sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych
Drukuj Liczba odwiedzin: 56388

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl