Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2007

B-0151/165/07 (2013-05-07)

W sprawie: wprowadzenia zmieny do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Bieruniu.

B-0151/164/07 (2013-05-07)

W sprawie: ustalenia wysokości cen sprzedaży kalendarzy będących własnością Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

B-0151/163/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie Bieruń”.

B-0151/162/07 (2013-05-07)

W sprawie: wprowadzenia zmiany do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Bieruniu.

B-0151/161/07 (2013-05-07)

W sprawie: wprowadzenia zmian w "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu"

B-0151/160/07 (2013-05-07)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w Bieruniu.

B-0151/159/07 (2013-05-07)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod miejsca parkingowe.

B-0151/158/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w sezonach 2007/2008 oraz 2008/2009, zadanie 1 – rejon Bierunia Starego”.

B-0151/157/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania koordynatora gminnego do obsługi systemu informacyjnego oraz operatorów systemów informatycznych w celu wspomagania pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Bieruniu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku.

B-0151/156/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania komisji przetargowej na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 230.
Drukuj Liczba odwiedzin: 48983

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl