Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2007

B-0151/175/07 (2013-05-07)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 21.11.2002 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu.

B-0151/174/07 (2013-05-07)

W sprawie: ustalenia stypendium dla studentów – mieszkańców Bierunia na rok akademicki 2007/2008 na podstawie Regulaminu przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/15/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.

B-0151/173/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Przedszkola nr 1 przy ul. Chemików w Bieruniu”.

B-0151/172/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Bieruń”.

B-0151/171/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wody do budynków komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129 w Bieruniu”.

B-0151/170/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników w gminie Bieruń w sezonach 2007/2008 oraz 2008/2009, zadanie 1 – rejon Bierunia Starego”.

B-0151/169/07 (2013-05-07)

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/168/07 (2013-05-07)

W sprawie: zmian budżetu na 2007 rok

B-0151/167/07 (2013-05-07)

W sprawie: wydzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Bieruń.

B-0151/166/07 (2013-05-07)

W sprawie: nieodpłatnego przekazania samochodu Volkswagen Transporter.
Drukuj Liczba odwiedzin: 48981

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl