Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2007

B-0151/185/07 (2013-05-07)

W sprawie : wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów Gminy Bieruń w 2008r.

B-0151/184/07 (2013-05-07)

W sprawie: naliczenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Bieruń, położonej w Bieruniu przy ul. Granitowej.

B-0151/183/07 (2013-05-07)

W sprawie: sposobu naliczania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bieruń.

B-0151/182/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości w gminie Bieruń: Zad.1 – rejon Bierunia Starego, Zad.2. – rejon Bierunia Nowego”.

B-0151/181/07 (2013-05-07)

W sprawie: realizacji „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Bieruń”

B-0151/180/07 (2013-05-07)

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/179/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Bieruń”.

B-0151/178/07 (2013-05-23)

W sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej na rok 2008.

B-0151/177/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych dla potrzeb mieszkań komunalnych przy ul. Homera 24-32 w Bieruniu”.

B-0151/176/07 (2013-05-07)

W sprawie: działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie gminy Bieruń w okresie zimowym w latach 2007/2008
Drukuj Liczba odwiedzin: 48980

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl