Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2007

B-0151/195/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamóweinia publicznego pn.: ,,Dostawa ciepła do budynków komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129 w Bieruniu."

B-0151/194/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Zrzut ścieków z budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Bieruń."

B-0151/193/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

B-0151/192/07 (2013-05-07)

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/191/07 (2013-05-07)

W sprawie: zmian budżetu na 2007 rok

B-0151/190/07 (2013-05-07)

W sprawie : Wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego : – podłożenia ładunku wybuchowego – otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia ( bioterroryzm )

B-0151/189/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewóz osób niepełnosprawnych – uczniów, dzieci i młodzieży do specjalistycznych placówek nauczania na terenie miasta Tychy.”

B-0151/188/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewóz osób niepełnosprawnych – uczniów, dzieci i młodzieży do specjalistycznych placówek nauczania na terenie miasta Tychy.”

B-0151/187/07 (2013-05-07)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń przeznaczonych do dzierżawy w 2008r. na cele rolnicze.

B-0151/186/07 (2013-05-07)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń przeznaczonych do dzierżawy w 2008r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
Drukuj Liczba odwiedzin: 48978

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl