Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2005

B/137/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego i zabudowa dodatkowych punktów świetlnych ul. Pilnikowej i bocznej-Marcina.”

B/136/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania Komisji do opracowania warunków organizacji i wyposażenia skate-parków w Bieruniu Nowym i Bieruniu Starym.

B/135/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Segregacja indywidualna w gminie Bieruń.”

B/134/2005 (2013-05-08)

W sprawie: realizacji wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

B/133/2005 (2013-05-08)

W sprawie: zmian budżetu.

B/132/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa gazu do budynków komunalnych, stanowiących własność gminy Bieruń.”

B/131/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wody do budynków komunalnych, stanowiących własność gminy Bieruń.”

B/130/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych, stanowiących własność gminy Bieruń.”

B/129/2005 (2013-05-08)

W sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

B/128/2005 (2013-05-08)

W sprawie : wydzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 43778

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl