Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2005

B/167/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup paliwa do samochodów stanowiących własność gminy Bieruń.”

B/166/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury gotówki, znaków skarbowych, weksli, czeków, biletów parkingowych, druków ścisłego zarachowania oraz papierów wartościowych znajdujących się w kasie Urzędu.

B/165/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu paliwa w samochodach służbowych, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

B/164/2005 (2013-05-08)

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów budowlanych i reprezentacyjnych.

B/163/2005 (2013-05-08)

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i ustalenia stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

B/162/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania choroby alkoholowej Ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

B/161/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pobór wody hydrantowej przez Jednostki OSP Bierunia, do prowadzenia akcji ratowniczych.”

B/160/2005 (2013-05-08)

W sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Funkcjonariuszy Straży Miejskiej Bierunia.

B/159/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych na terenie Katowic.”

B/158/2005 (2013-05-08)

W sprawie: zmiany składu osobowego komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego i zabudowa dodatkowych punktów świetlnych ul. Pilnikowej i bocznej-Marcina oraz ul. Oświęcimskiej.”
Drukuj Liczba odwiedzin: 43777

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl