Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2005

B/177/2005 (2013-05-08)

W sprawie: użyczenia zbiornika wodnego na terenie "portu" w Bijasowicach o pow. 2,00 ha na okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2008r.

B/176/2005 (2013-05-08)

W sprawie: użyczenia zbiornika wodnego Łysina.

B/175/2005 (2013-05-08)

W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 700.000,- zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

B/174/2005 (2013-05-08)

W sprawie: zmian budżetu na 2005 rok.

B/173/2005 (2013-05-08)

W sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

B/172/2005 (2013-05-08)

W sprawie: wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntów Gminy Bieruń, przeznaczonych na cele handlowe, usługowe i rolnicze.

B/171/2005 (2013-05-08)

W sprawie: ustalenia wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne na 2006 r.

B/170/2005 (2013-05-08)

W sprawie: ustalenia wysokości stawek i opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Bieruniu przy ul. Soleckiej oraz cen za usługi świadczone w Domach Przedpogrzebowych w Bieruniu przy ul. Krakowskiej i ul. Soleckiej.

B/169/2005 (2013-05-08)

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali będących własnością gminy Bieruń w 2006 roku

B/168/2005 (2013-05-08)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa komputerowego systemu informacji prawnej.”
Drukuj Liczba odwiedzin: 43695

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl