Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2005

B/187/2005 (2013-05-22)

W sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych gminy Bieruń.

B/186/2005 (2013-05-22)

W sprawie: wprowadzenie zmian w "Zakładowym Planie Kont."

B/185/2005 (2013-05-22)

W sprawie: systemów i programów komputerowych dopuszczonych do przetwarzania danych w Urzędzie Miasta.

B/184/2005 (2013-05-22)

W sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

B/183/2005 (2013-05-08)

W sprawie: zmian budżetu.

B/182/2005 (2013-05-08)

W sprawie: zmian budżetu na 2005 rok.

B/181/2005 (2013-05-08)

W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2006 roku.

B/180/2005 (2013-05-08)

W sprawie: ustalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego przy ul. Soleckiej oraz regulaminów użytkowania dla Domów Przedpogrzebowych przy ul. Soleckiej i ul. Krakowskiej w Bieruniu.

B/179/2005 (2013-05-08)

W sprawie: wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu."

B/178/2005 (2013-05-08)

W sprawie: wydzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 43537

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl