Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2004

B/154/2004 (2013-05-10)

W sprawie: przekazania nakładów poniesionych na zadaniu pn.: „Budowa chodnika przy ul. Turystycznej w Bieruniu” do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

B/153/2004 (2013-05-10)

W sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia gabinetu higieny szkolnej dla Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

B/152/2004 (2013-05-10)

W sprawie: sprzedaży niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej sprzętu medycznego oraz wyposażenia będącego własnością gminy.

B/151/2004 (2013-05-10)

W sprawie: oddania w dalszą dzierżawę sprzętu medycznego i wyposażenia będącego własnością gminy Bieruń niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

B/150/2004 (2013-05-10)

W sprawie: zmian budżetu.

B/149/2004 (2013-05-10)

W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2005 roku.

B/148/2004 (2013-05-10)

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części miasta obejmującej miejscowość, która w urzędowym wykazie nazw miejscowości w Polsce nosi nazwę Nowy Bieruń w celu przywrócenia tej miejscowości historycznej nazwy Bieruń Nowy.

B/147/2004 (2013-05-10)

W sprawie: ustalenia wysokości stawek za korzystanie z pomieszczeń w szkołach.

B/146/2004 (2013-05-10)

W sprawie: zmian budżetu na 2004 rok.

B/145/2004 (2013-05-10)

W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 700.000,- zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.
Drukuj Liczba odwiedzin: 38463

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl