Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2003

B/062/2003 (2013-05-09)

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

B/061/2003 (2013-05-09)

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji przedmiotów nietrwałych znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego.

B/060/2003 (2013-05-09)

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

B/059/2003 (2013-05-09)

W sprawie ustalenia zasad sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu przedsiębiorców, którym zostały umorzone zaległości podatkowe.

B/058/2003 (2013-05-09)

W sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych oraz monitorów i innych części komputerowych Komendzie Policji w Lędzinach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym oraz Powiatowemu Zespołowi Szkół w Bieruniu Nowym

B/057/2003 (2013-05-09)

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

B/056a/2003 (2013-05-09)

W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2003 roku.

B/056/2003 (2013-05-09)

W sprawie zmian budżetu.

B/055a/2003 (2013-05-09)

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2002 rok.

B/055/2003 (2013-05-09)

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.
Drukuj Liczba odwiedzin: 31213

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl