Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2003

B/082/2003 (2013-05-09)

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

B/081/2003 (2013-05-09)

W sprawie udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 700.000,- zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

B/080/2003 (2013-05-09)

W sprawie przyznawania stypendiów dla studentów.

B/079/2003 (2013-05-09)

W sprawie zmian budżetu.

B/078/2003 (2013-05-09)

W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2003 roku.

B/077/2003 (2013-05-09)

W sprawie sprzedaży wozów dożynkowych.

B/076/2003 (2013-05-09)

W sprawie Opinii do Planu Ruchu na lata 2004 - 2006 dla Kompanii Węglowej S.A Kopalnia Węgla Kamiennego "Piast" w Bieruniu.

B/075/2003 (2013-05-09)

W sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

B/074/2003 (2013-05-09)

W sprawie wyznaczenia pełnomocnika gminy Bieruń do jej reprezentowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "EKOTERM" Sp. z o.o. w Bieruniu.

B/073/2003 (2013-05-09)

W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszowej za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych.
Drukuj Liczba odwiedzin: 31255

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl