Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

za 2016

Rozmus Adam (2017-08-28)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wróbel Krystyna (2017-05-29)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Świerkosz Piotr (2017-05-29)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Sitko Maria (2017-05-29)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Panek-Bryła Barbara (2017-05-29)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Nyga Marcin (2017-05-29)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Mokry Jarosław (2017-05-29)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Mazgaj Michał (2017-05-29)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Mazgaj Henryk (2017-05-29)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Jurecki Stanisław (2017-05-29)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5283

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl