Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

za 2012

Berger-Kutera Małgorzata (2013-05-24)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Bizacki Grzegorz (2013-05-24)

Dyrektor Gimnazjum nr 1

Blacha Damian (2013-05-24)

Członek Zarządu BPIK

Czajowska Krystyna (2013-05-24)

Dyrektor Ośrodka Edukacji

Duczmal Adam (2013-05-24)

Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dziedzioch Małgorzata (2013-05-24)

Dyrektor Przedszkola nr 2

Jeleń Barbara (2013-05-24)

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Knopek Anna (2013-05-24)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Kowalik Tadeusz (2013-05-24)

Prezes BPIK

Kryczek Leszek (2013-05-24)

Z-ca Burmistrza
Drukuj Liczba odwiedzin: 6326

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl