• język migowy
BIP
Grafika BIP

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

22 Stycznia 2019

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2019 ROKU

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja
na 2019 rok

1.

Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach
40-172 Katowice
ul. Grabowa 3c

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej
z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa

13 000 zł

2.

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych
43-155 Bieruń
ul. Turystyczna 1

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia
w zakresie pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej
w punkcie wydawania żywności

50 000 zł

                                                                                                                         SUMA:

63 000 zł

Drukuj
Liczba odwiedzin
131
do góry