• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Organizacje pozarządowe/OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

13 Kwietnia 2018

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz Uchwały Nr XII/8/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2018 rok

ogłasza

nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych:

 

1. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez wspieranie i prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia i ukazujących zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu.

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących.

3. Współpraca z miastami partnerskimi Bierunia – Meung sur Loire i Ostrogiem.

4. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach realizacji zadania przewiduje się m. in. organizację zajęć i atrakcji dla dzieci w miejscu zamieszkania.

5. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej

z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa.

6. Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta Bierunia oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej.

 

§1

Kandydatów na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§2

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie.

 

§3

1. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

2. Wzór formularza można pobrać poniżej.

 

§4

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Kancelaria) do dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

§5

Z listy kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, Burmistrz Miasta Bierunia powoła do komisji konkursowej jedną osobę.

 

§6

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Organizacje pozarządowe
docx 2018-04-13 FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 13.03KB -

Drukuj
Liczba odwiedzin
130
do góry