• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Organizacje pozarządowe/NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

31 Stycznia 2018

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej

 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/8/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2018 rok

ogłasza

nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności”.

 

§1

Kandydatów na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 §2

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie z  wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie.

 §3

  1. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.
  2. Wzór formularza można pobrać poniżej.

 §4

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Kancelaria) do dnia 5 lutego 2018 r.

 §5

Z listy kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, Burmistrz Miasta Bierunia powoła do komisji konkursowej jedną osobę.

 §6

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Organizacje pozarządowe
docx 2018-01-31 FORMULARZ.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
FORMULARZ.docx 13.39KB -

Drukuj
Liczba odwiedzin
129
do góry