• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Organizacje pozarządowe/NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

31 Grudnia 2018

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/1/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2019 rok

ogłasza

nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację nw. zadań publicznych:

  1. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa.
  2. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności.

§1

Kandydatów na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczneg i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie.

 §3

  1. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.
  2. Wzór formularza można pobrać poniżej.

§4

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Kancelaria) do dnia
4 stycznia 2019 r.

§5

Z listy kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizaję zadań publicznych w 2019 r., Burmistrz Miasta Bierunia powoła do komisji konkursowej jedną osobę.

§6

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Organizacje pozarządowe
docx 2019-01-02 FORMULARZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
FORMULARZ 15.05KB -

Drukuj
Liczba odwiedzin
132
do góry