• język migowy
BIP
Grafika BIP

KONSULTACJE SPOŁECZNE

8 Października 2018

Burmistrz Miasta Bierunia informuje, że w terminie od 8 października 2018 r. do 14 października 2018 r. można zgłaszać opinie do projektu  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2019 r.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt programu współpracy podlega konsultacjom społecznym.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii na udostępnionym formularzu. Projekt programu oraz stosowny formularz można pobrać TUTAJ.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Drukuj
Liczba odwiedzin
130
do góry