Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacja na podstawie art. 37 ustawy

Informacja na podstawie art. 37 ustawy

a)      Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,

b)     Kwotę wkorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

c)     Kwotę zobowiązań,

d)       Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst,

e)      Wykaz udzielonych poręczeń  i gwarancji

f)      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,

g)       Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3512

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl