Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2013

MiesiącNr sesji,data, godzina,miejsce

Podstawowe tematy posiedzenia

Osoby, Komórki organizacyjne UM, Instytucje, odpowiedzialne za przygotowanie tematu

1.

Sesja nr I/2013

31.01.2013 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.      Podsumowanie spotkań z mieszkańcami w 2012 r.
2.      Włączenie mieszkańców w proces podejmowania decyzji przez władze miasta - konsultacje społeczne.
3.      Podział miasta na obwody głosowania.

Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji.

2.

Sesja nr II/2013

28.02.2013 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.      Rynek pracy w Bieruniu.
2.      Współpraca z Mikro, Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami.

Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, GK,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.

3.

Sesja nr III/2013

26.03.2013 r., godz. 15.00

!wtorek!

Sala szkoleń UM

1.      Rozpatrzenie sprawozdań:
a)   z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (alkoholizm, narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
b)   z prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c)    z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.
2.      Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, Dyrektor MOPS,

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

4.

Sesja nr IV/2013

25.04.2013 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
2.      Plany zagospodarowania przestrzennego miasta.

Burmistrz Miasta, GPN,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.

5.

Sesja nr V/2013

23.05.2013 r., godz. 15.00

Dom Kultury GAMA

1.      15 lecie partnerstwa Bieruń – Morawsky Beroun. Połączona sesja rad miast.

Burmistrz Miasta, PM, Przewodniczący Rady Miejskiej,

Przewodniczący Komisji Stałych.


6.

Sesja nr VI/2013

27.06.2013 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu
za 2012 r.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

8

Sesja nr VII/2013

29.08.2013 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.      Zaopatrzenie energetyczne i elektryczne miasta.

Burmistrz Miasta, GK, IMiR,

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.

9.

Sesja nr VIII/2013

 5.09.2013 r., godz. 15.00

Dom Kultury GAMA

1.      Dni Bierunia i Dożynki 2013.

Burmistrz Miasta, BOK, OŚRL, PM,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Stałych.

Sesja nr IX/2013

26.09.2013 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.      Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Miasta
za I półrocze 2013 r.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej,

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

10.

Sesja nr X/2013

31.10.2013 r. godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.     Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta,

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

11.

Sesja nr XI/2013

28.11.2013 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.      Strategia rozwoju sportu w mieście.
2.      Podatki i opłaty lokalne 2014.

Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, BOSiR, Skarbnik Miasta,
Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji.

12.

Sesja nr XII/2013

19.12.2013 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.      Budżet Miasta na 2014 r.
2.      Plan pracy Rady Miejskiej na 2014 r.
3.      Plan pracy Komisji Stałych na 2014 r.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta,

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Przewodniczący Komisji.

Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2013Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2021

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl