Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2012

M-sNr sesji, data, godzina,miejscePodstawowe tematy posiedzeniaOsoby, Komórki organizacyjne UM, Instytucje, odpowiedzialne za przygotowanie tematu
1. Sesja nr I/2012 26.01.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM
 1. Podsumowanie spotkań z mieszkańcami w 2011 r.
 2. Podział miasta na okręgi wyborcze.
Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji.
2. Sesja nr II/2012 23.02.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM
 1. Inwestycje i remonty w gminie 2012 - 2014.
Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, IMiR, GK,
Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej
3.

Sesja nr III/2012 29.03.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM

 1. Rozwój przedsiębiorczości. Rozwój specjalnej strefy ekonomicznej. Współpraca z przedsiębiorcami. Tworzenie nowych miejsc pracy.
Burmistrz Miasta, GPN, IMiR, GK,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej,
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji.
4.

Sesja nr IV/2012 26.04.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM

 1. Komunikacja publiczna w mieście. Transport autobusowy i kolejowy.
Burmistrz Miasta, GK,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.
5.

Sesja nr V/2012 31.05.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM

 1. Gospodarka wodno-ściekowa w mieście.
Burmistrz Miasta, GK, IMiR, BPIK, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.
6.

Sesja nr VI/2012 28.06.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2011 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7. Lipiec Przerwa wakacyjna  
8.

Sesja nr VII/2012 30.08.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Plany zagospodarowania przestrzennego miasta.
Burmistrz Miasta, GPN, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.
9.

Sesja nr VIII/2012  6.09.2012 r., godz. 15.00 DK GAMA

 1. Dni Bierunia i Dożynki 2012.
Burmistrz Miasta, BOK, OŚRL, PM, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji.

Sesja nr IX/2012 27.09.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM

 1. Gospodarka odpadami komunalnymi. Porządek w mieście.
 2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2012 r.
Burmistrz Miasta, GK, OŚRL, BPIK, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
10.

Sesja nr X/2012 25.10.2012 r. godz. 15.00 Sala szkoleń UM

 1. Polityka kulturalna miasta.
Burmistrz Miasta, BOK, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
11.

Sesja nr XI/2012 29.11.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM

 1. Współpraca miasto - powiat.
 2. Podatki i opłaty lokalne 2013.
Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji.
12.

Sesja nr XII/2012 20.12.2012 r., godz. 15.00 Sala szkoleń UM

 1. Budżet Miasta na 2013 r.
 2. Plan pracy Rady Miejskiej na 2013 r.
 3. Plan pracy Komisji Stałych na 2013 r.
Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji.

Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2012Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1392

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl