Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2011

MiesiącNr sesji, data, godzina, miejscePodstawowe tematy posiedzenia
Styczeń Sesja nr I/2011
27.01.2011 r. godz. 1500
Sala szkoleń UM
 1. Budżet Miasta na 2011 r.
Luty Sesja nr II/2011
24.02.2011 r. godz. 1500 Sala szkoleń UM
 1. Zadania inwestycyjne i remontowe:
  • Wykonanie w 2010 r.
  • Harmonogram realizacji na 2011 r.
Marzec Sesja nr III/2011
31.03.2011 r. godz. 1500 Sala szkoleń UM
 1. Ochrona i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
 2. Działalność górnictwa na terenie miasta.
Kwiecień Sesja nr IV/2011
28.04.2011 r. godz. 1500 Sala szkoleń UM
 1. Statut Miasta Bieruń.
Maj Sesja nr V/2011
26.05.2011 r. godz. 1500
Sala szkoleń UM
 1. Komunikacja publiczna w mieście.
Czerwiec Sesja nr VI/2011
30.06.2011 r. godz. 1500
Sala szkoleń UM
 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2010 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Lipiec - Przerwa wakacyjna
Sierpień Sesja nr VII/2011
25.08.2011 r. godz. 1500
Sala szkoleń UM
 1. Polityka i gospodarka mieszkaniowa Miasta.
Wrzesień Sesja nr VIII/2011
8.09.2011 r. godz. 1500
KT Jutrzenka
 1. Dni Bierunia i Dożynki 2010.
 2. XX - lecie Samorządności Miasta.
Sesja nr IX/2011
29.09.2011 r. godz. 1500
Sala szkoleń UM
 1. Środki zewnętrzne:
  • Dokonania 2007 - 2011.
  • Perspektywy, kierunki.
 2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2011 r.
Październik Sesja nr X/2011
27.10.2011 r.godz. 1500
Sala szkoleń UM
 1. Polityka społeczna i zdrowotna Miasta.
Listopad Sesja nr XI/2011
24.11.2011 r. godz. 1500
Sala szkoleń UM
 1. Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Miasta.
 2. Podatki i opłaty lokalne 2012.
Grudzień Sesja nr XII/2011
29.12.2011 r. godz. 1500
Sala szkoleń UM
 1. Budżet Miasta na 2012 r.
 2. Plan pracy Rady Miejskiej na 2012 r.
 3. Plan pracy Komisji Stałych na 2012 r.

Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2011Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1451

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl