Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2010

Lp. Miesiąc Tematyka
1. Styczeń Rozliczenie inwestycji i remontów za 2009 rok
Plany pracy komisji na rok 2010
2. Luty Ocena planów zagospodarowania przestrzennego miasta wraz z oceną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
3. Marzec Polityka oświatowa gminy
4. Kwiecień Absolutorium dla działalności Burmistrza Miasta
Bezpieczeństwo publiczne
5. Maj Działalność górnictwa na terenie gminy Bieruń
6. Czerwiec Strategia rozwoju miasta na lata 2010 - 2020
7. Lipiec Tereny zielone i rekreacyjne w mieście
8. Sierpień Przerwa wakacyjna
9. Wrzesień Dożynki
10. Październik Podsumowanie działalności Rady w V kadencji
11. Listopad Podatki i opłaty lokalne
12. Grudzień Budżet Gminy na 2011 rok

Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2010Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1295

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl