Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2018

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU NA 2018 ROK

 

Miesiąc

Nr sesji

Data, godzina, miejsce

Podstawowe tematy posiedzeń

Organy, Instytucje, Osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematu

 

 

1.


25.01.2018r., godz. 15.00

Sala szkoleń UMPolityka senioralnaNaczelnik KS, Dyrektor MOPS,
Dyrektor BOK, Dyrektor BOSiR

 

2.

 

22.02.2018r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.

 

Naczelnik GK, BPIK

 

 

3.

 

29.03.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Rolnictwo w mieście.

 

Naczenik OŚ

 

 

 

4.

 

26.04.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UMDziałalność Straży Miejskiej w Bieruniu

 

Komendant SM

 

 

5.

 

30.05.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM


1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2017r.

2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Burmistrz Miasta,

Skarbnik Miasta

 

6.

 

28.06.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM


Aplikowanie o środki zewnętrzne w latach 2015-2018

 

Naczelnik GN

LIPIEC

Przerwa wakacyjna

 

8.

 

30.08.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Górnictwo

 

Naczelnik OŚ

 

9.

 

27.09.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UMStan bezpieczeństwa w mieście - działania gminy w latach 2015-2018

 

Naczelnik ZK, Komendant SM

 

 

10.

 

25.10.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Podsumowanie pracy VII kadencji Rady Miejskiej.

 

 

11.

 

29.11.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Podatki i opłaty lokalne.

Burmistrz Miasta,

Skarbnik Miasta,

 

 

12.

 

27.12.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM


1. Budżet Miasta na 2019 r.
2. Plan pracy Rady Miejskiej na 2019

Burmistrz Miasta,

Skarbnik Miasta,

Przewodniczący Rady

Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 433

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl