Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2017

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU NA 2017 ROK

 

Miesiąc

Nr sesji

Data, godzina, miejsce

Podstawowe tematy posiedzeń

Organy, Instytucje, Osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematu

 

 

1.


26.01.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UMDziałalność Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych
Prezes BFIG

 

2.

 

23.02.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Budżet partycypacyjny 2018.

 

Naczelnik KS

 

 

3.

 

30.03.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Plan rozwoju sieci dróg gminnych.

 

Naczenik GN

 

 

 

4.

 

27.04.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UMStan bezpieczeństwa w Bieruniu

Naczelnik ZK

Komendant SM

 

 

5.

 

25.05.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM


1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2016r.

2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Burmistrz Miasta,

Skarbin Miasta

 

6.

 

29.06.2017r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM


Zieleń w mieście

 

Naczelnik GK

LIPIEC

Przerwa wakacyjna

 

8.

 

31.08.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

System kanalizacji sanitarnej w mieście

Naczelnik GK,

Naczelnik OŚ

 

9.

 

28.09.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UMRozwój e-usług w mieście

 

Biuro IT

 

 

10.

 

26.10.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Polityka prorodzinna

Naczelnik KS,

Dyrektorzy jednostek

 

 

11.

 

30.11.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM

 

Podatki i opłaty lokalne.

Burmistrz Miasta,

Skarbnik Miasta,

 

 

12.

 

28.12.2017r.,godz. 15.00

Sala szkoleń UM


1. Budżet Miasta na 2018 r.
2. Plan pracy Rady Miejskiej na 2018

Burmistrz Miasta,

Skarbnik Miasta,

Przewodniczący Rady

Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 319

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl